Marcin Kowalik

Urodzony w 1981 roku w Zamościu.

W latach 2001 – 2006 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Również pod kierunkiem tego pedagoga w 2009 zdobył stopień doktora. Obecnie jest adiunktem w jego pracowni. W 2017 uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Zamościa, Prezydenta Miasta Krakowa. W roku 2015 otrzymał (wspólnie z Adamem Wsiołkowskim) Nagrodę Województwa Małopolskiego ARS QUAERENDI.

Uprawia malarstwo oraz twórczość w zakresie instalacji, obiektu i performance. Działa jako organizator, kurator i opiekun artystyczny.

Uczestniczył w około 40 wystawach w Polsce i wielu krajach świata. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych, m.in. Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Dublinie, Warszawie, Zamościu i Krakowie (Muzeum Narodowe).

…zobacz więcej
Marcin Kowalik – Galeria Dystans
Marcin Kowalik

Wideo

Prace archiwalne

Tekst krytyczny

Najnowsze prace Marcina Kowalika to obiekty malarskie o nieregularnych, często nietypowych kształtach. Przez zastosowanie takiej formy artysta stara się przybliżyć widzowi/odbiorcy dzieła element malarski. W swojej ponad 20 letniej intensywnej pracy malarskiej Kowalik, w malarski sposób, analizuje procesy malarskie; zarówno procesy związane z tworzeniem jak i odbiorem dzieła. Działanie obrazu (płaskiego) w trójwymiarowej przestrzeni pomieszczenia naznaczone jest bardzo ważnym momentem przejścia widza z naturalnego postrzegania otaczającej go przestrzeni w przestrzeń malarską. Granicą dzielącą te dwie przestrzenie jest „Rama”. Przez ostatnie lata twórczości artysta zespalał elementy malarskie, zawarte w obrazie z tłem oraz krawędziami obrazu. Kolejnym krokiem, który ma pomóc widzowi łatwiej wejść w malarską przestrzeń jest próba pozbycia się ramy i obrazu jako obiektu malarskiego w standardowym prostokątnym rozumieniu na rzecz wyekstrahowania samego elementu – esencji obrazu. Powstałe w ten sposób minimalistyczne iluzyjno-matematyczne obiekty wtłaczają widza bezpośrednio w malarski proces myślowy malarza.

Marcin Kowalik

Instagram

W górę

Polityka prywatności

realizacja: Strony internetowe Kraków - Netido.pl