Michał Cygan – urodzony w 1989 roku w Wadowicach. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie studiował w latach 2011 – 2016. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Cyfrowej u prof. Adama Romaniuka. Wybrane osiągnięcia: Nagroda Główna w konkursie Dystans Art Competition: Malarstwo i Rzeźba 202, Wyróżnienie w 44. Biennale Bielska Jesień 2019, Pierwsza Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego, 2018, Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2016.

Michał Cygan to przedstawiciel nowego pokolenia malarstwa polskiego, młody obywatel Polski i świata, który bacznie obserwuje swoje otoczenie. Rozwinięcie jego twórczości artystycznej zbiegło się z dynamiką dzisiejszych czasów, co odzwierciedliło natychmiast jego malarstwo. Rzeczywistość, w której artysta żyje jest lokalna i globalna jednocześnie, zmiany zachodzące w małych społecznościach przekładają się na całe państwo, a nawet świat, i odwrotnie. Tak jak w jego obrazach składają się na nie pojedyncze zdarzenia, które pokazane w masie przybierają postać zjawiska. Młodość dodaje mu naturalnej wrażliwości, która przejawia się w tematyce prac: niszczenie przyrody, przemoc, obłuda, skrajne stosunki międzyludzkie, ścieranie się ruchów społecznych i poglądów religijnych. W swoich przedstawieniach jest bardzo bezpośredni, maluje rzeczy takimi jakimi są, jak dostrzega je bezpośrednio z pozycji obserwatora, tym samym tworzy reportaż zbliżony do fotograficznego. Karykaturalność postaci, zniekształcenia i wszechobecna ironia pomagają zmierzyć się z rzeczywistością i o niej opowiedzieć.

Miejsce wybrane na wystawę nie jest bez znaczenia: przestrzeń na Placu Wszystkich Świętych 8, tak dostępna i widoczna, pozwala dotrzeć do mieszkańców niczym miejskie plakaty. Jego prace opowiadają o dniu dzisiejszym, zapowiadając również jutrzejszy, tylko od nas zależy, czy staną się w przyszłości nieaktualne.

Prace artysty

Instagram

W górę

Polityka prywatności

realizacja: Strony internetowe Kraków - Netido.pl