BORCZ Rafał

Urodzony w 1973 r. w Łańcucie
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa

Rafał Borcz maluje to, co jest mu najbliższe, co zwraca jego uwagę i wzrusza. Swój zachwyt nad codziennością utrwala na zdjęciach, w pospiesznie wykonanych szkicach, w rysunkach, grafikach, wreszcie w obrazach. Tworzy cykle tematyczne: wilki, samochody, przystanki. Rejestruje to, co ma w sobie życie, energię, dynamizm, co fascynuje, wobec czego czuje respekt. W opowieściach o zwierzętach, czy lawie samochodów Borcz podejmuje uniwersalną problematykę związaną z ludzkimi uczuciami, emocjami, relacjami – mówi o strachu, odwadze, zaufaniu, jego braku, potrzebie walki, czujności, wierności…

KOSIEC Małgorzata

Urodzona w 1975 r. w Łodzi
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Grafiki i Malarstwa

Mimo zmienności, malarstwo Małgorzaty Kosiec zawsze rozgrywa się w pewnych ramach. Interesuje ono artystkę od strony zarówno „tkanki” (techniki), jak i przekazu. A przyznawanie się do uwielbienia rzemiosła nie jest teraz popularne. Zaczynała od “mięsistych” obrazów ludzkiej postaci, z grubo nakładaną fakturą i lejącą się strumieniami farbą. Była to sztuka wywodząca się wprost z ekspresjonizmu (czy wręcz akcjonizmu wiedeńskiego), o wydźwięku nieco apokaliptycznym. Później eksperymentowała z bardzo precyzyjnym malowaniem laserunkowym, warstwami. Jej obrazy stały się wtedy bardzo uporządkowane. Teraz miesza obydwa style, dodając nieco szaleństwa do tego metodycznego procesu malowania. Obecnie pochłania ją: abstrakcja i portret „typograficzny”.

KOSIN Juliusz

Urodzony w 1989 r. w Częstochowie
Wykształcenie:  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa

Juliusz Kosin w swoich obrazach stawia perspektywę wysoko ponad ziemią. Przywołuje widoki obserwowane z samolotu lub kosmosu, w których kształty miejskich aglomeracji, budowle, światła, siatki szlaków i ulic wyznaczają ślady życia. Kartograficznie ujęte motywy, tworzą układy, które organizuje kompozycyjny rytm. Perspektywa ma w nich symboliczne znaczenie i zaciera granicę między realizmem a abstrakcją, postrzeganiem rzeczywistości z bliska a przyglądaniem się jej z dystansu. Jego pejzaż, często zatopiony w mroku nocy, posiada walory metafizyczne. Stąd miasto na płótnach krakowskiego twórcy jest bardziej podmiotem niż przedmiotem malarskich poszukiwań.

KOWALIK Marcin

Urodzony w 1981 r. w Zamościu
Wykształcenie:  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa

Malarstwo Marcina Kowalika to przede wszystkim intelektualna gra między widzem a obrazem. Od wielu lat konsekwentnie buduje struktury swojej malarskiej wyobraźni. Warstwa tematycznych zainteresowań Kowalika zamyka się w kilku cyklach, które nieprzerwanie realizuje: Przestrzeń podróży, Pejzaż w pudełku, Nieznane królestwo, Back to Basics, Faza lustra. Od strony formalnej jego obrazy można określić mianem przestrzennych, często iluzyjnych struktur geometrycznych, w których osadzony jest bardzo wyrafinowany kolor. Obraz to źródło poszukiwań. Podczas malowania, Kowalik nieustannie bada oddziaływanie elementów obrazu. Stawiając się w pozycji widza prowadzi nieustającą, malarską dyskusję z tym, co powstaje na płótnie.

PRZEBINDOWSKI Artur

Urodzony w 1967 r. w Chrzanowie
Wykształcenie:  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa

Cechą charakterystyczną jego malarstwa jest przemyślana konstrukcja obrazu, wielopłaszczyznowość, przenikanie się i dopełnianie wielu perspektyw i planów. Wizualnie interesujące fragmenty przestrzeni miejskiej stają się dla artysty pretekstem do tworzenia, autonomicznych układów znaków plastycznych, których działanie wzmacniane jest poprzez multiplikację i zabiegi kompozycyjne. Ważną funkcją tego malarstwa jest również wrażliwość na sensualne jakości dzieła, takie jak kolor i światło.

SŁOTA Paweł

Urodzony w 1989 r. w Częstochowie
Wykształcenie:  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa

Używając tradycyjnego warsztatu stara się uzyskać efekt nowoczesnego obrazu, komunikatu, zaskakującego i przemawiająco prawdziwego. Najchętniej przedstawia pejzaże miejskie, oddając w nich zmienność, ruch i energię miasta. Inspirują go pejzaże miejskie – jest to przestrzeń, w której żyje i z którą nieustannie się styka. Szczególnie interesuje go pejzaż nocny, może dlatego, że maluje go niewielu artystów. Poprzez zacieranie konturów, podświetlenie sztucznym światłem, głębokim mrokiem i ruchem w poziomych układach wektorów–kierunków, stapia się pierwszy i drugi plan kompozycji. Nie ma już tła i umieszczonego w niej pierwszoplanowego aktora – człowieka. Szeroka paleta świateł rozbija kształty, wszystko wibruje, pulsuje, nienaturalnie przemyka, staje się anonimowe. Dodatkowym impulsem jest malarstwo mistrzów holenderskich, którzy również malowali pejzaż miejski, pokazując go bardzo nowatorsko jak na swoje czasy.

WSIOŁKOWSKI Adam

Urodzony w 1949 r. w Krakowie
Wykształcenie:  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa

Uczestniczył w około 200 wystawach w Polsce i za granicą. Miał ponad 60 wystaw indywidualnych, m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Berlinie, Nowym Jorku, Pradze, Paryżu, Norymberdze, Essen i Kijowie. Uzyskał ponad 20 nagród w konkursach malarstwa, rysunku i plakatu, w 1991 r. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki RP za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne, a w r. 2012 nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wkład w rozwój wyższego szkolnictwa artystycznego; Krzyż Kawalerski Polonia Restituta 2013; Nagroda Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI” 2015; Nagroda Miasta Krakowa 2015. W latach 1981/82 przebywał w USA na półrocznym stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, uzyskując tam stypendium Fundacji Ford & Rockefeller.